ชาวเวียดนามบุกทำลายโรงงานหลายแห่งของชาวจีนและชาวไต้หวันในเวียดนาม เพื่อประท้วงแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนในทะเลจีนใต้

ความวุ่นวายที่โรงงานเหล็กของไต้หวันในเวียดนามได้ทำให้มีคนงานชาวจีนเสียชีวิต 1 คน ขณะที่ชาวเวียดนามนับหมื่นคนทั่วประเทศยังคงประท้วงจีน ที่เข้าไปตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้ รายงานระบุว่ากลุ่มผู้ประท้วงราว 1,000 คน บุกทำร้ายบรรดาคนงานชาวจีนในโรงงานเหล็ก ของไต้หวันในแถบภาคกลางของเวียดนาม เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นโรงงานของคนจีน ทำให้มีคนงานเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บอีกนับ 10 คน นับเป็นรายงานการเสียชีวิตครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ชาวเวียดนามทั่วประเทศลุกฮือประท้วงจีน study 1

โฆษกรัฐบาลเวียดนาม Le Hai Binh แถลงประณามผู้ประท้วง และบอกว่ารัฐบาลเวียดนามและประชาชนส่วนใหญ่ของเวียดนามนั้น ไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรง นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลเวียดนามจะใช้ทุกมาตรการที่มีอยู่เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวต่างชาติในเวียดนาม พร้อมทั้งจะจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ ส่วนที่กรุงปักกิ่ง โฆษกรัฐบาลจีน Hua Chunying อ่านแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลเวียดนามเร่งมือบรรเทาความรุนแรงตามโรงงานของชาวจีนในเวียดนาม study 2

ทางด้านรัฐบาลไต้หวันประกาศใช้มาตรการปกป้องพลเมืองไต้หวันที่อยู่ในเวียดนามเช่นกัน ด้วยการวางแผนส่งเครื่องบินไปรับพลเมืองไต้หวันกลับสู่ประเทศชั่วคราว นอกจากนี้ไต้หวันได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อทูตเวียดนามประจำกรุงไทเปอย่างเป็นทางการ และยังจะเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลเวียดนาม เนื่องจากมีโรงงานของชาวไต้หวันราว 1,000 แห่ง ได้รับผลกระทบจากการประท้วงในเวียดนามครั้งนี้ study 3

เมื่อเดือนที่แล้ว จีนได้เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันจากฮ่องกง ไปยังบริเวณหมู่เกาะ Paracel ในทะเลจีนใต้ ซึ่งทางเวียดนามระบุว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวเวียดนามทางภาคใต้ นำไปสู่การประท้วงต่อต้านจีนในหลายเมือง อาจารย์ Carl Thayer นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิก ที่มหาวิทยาลัย New South Wales ในออสเตรเลีย ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า จีนกำลังทำให้ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รุนแรงยิ่งขึ้น study 4

อาจารย์ Carl Thayer ชี้ว่าดูเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จีนจงใจยั่วยุเวียดนามอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งไม่ใช่แค่แท่นขุดเจาะน้ำมันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่จีนส่งกองเรือขนาดใหญ่ราว 80 ลำ ซึ่งมีเรือของกองทัพเรือจีนรวมอยู่ด้วย มายังแถบทะเลจีนใต้เพื่อรับมือความขัดแย้งกับเวียดนาม ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ด้านความมั่นคงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกัน ดูเหมือนสื่อในจีนนั้นจะค่อนข้างนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้อย่างผิดสังเกต มีเพียงการพูดถึงในเวปไซท์สังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่นั้น เตือนให้ระมัดระวังการเดินทางไปเวียดนาม มากกว่าที่จะพูกถึงเรี่องของความขัดแย้งของสองประเทศ จากประเด็นแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ว่านี้ study 5

กลุ่ม
group
กองทัพเรือ
navy
กองเรือ
fleet of ships
ก่อให้เกิด
[to] cause; produce; lead to
การที่
the fact that
การประท้วง
protesting; protest
การวางแผน
planning; a plan
เกิด
to happen; to occur
ขณะเดียวกัน
meanwhile; at the same time
ขณะที่
while
ขนาด
size
ขุดเจาะ
to drill
เขต
area; zone
เข้าใจผิด
to misunderstand
ครั้งแรก
first time
ความโกรธแค้น
wrath; anger; rage
ความขัดแย้ง
conflict
ความท้าทาย
a challenge
ความมั่นคง
stability; security
ความรุนแรง
violence
ความวุ่นวาย
disorder; chaos
ค่อนข้าง
somewhat; rather
ค่าเสียหาย
damage costs
เคลื่อนย้าย
to move [formal]
โฆษก
spokesperson
จงใจ
intentionally, to intend
จับกุม
to arrest
จำเพาะ
[is] specific
ชาว
folk; people
ชาวต่างชาติ
foreigner
ชั่วคราว
temporarily
ต่อต้าน
to resist; go against
ตะวันออกเฉียงใต้
southeast
ตั้ง
to set up; establish
ตั้งแต่
since
เตือน
to warn
แถบ
zone; area
แถลง
to state; to announce
แถลงการณ์
statement; announcement
ทรัพย์สิน
assets; property
ทะเลจีนใต้
the South China Sea
ทำร้าย
to harm
ทำให้
to cause; to make
ทูต
ambassador; diplomat
แท่น
platform; pedestal
นอกจากนี้
besides; in addition
นักวิเคราะห์
analyst
นับ
to count; to regard
นำไปสู่
to bring about
น้ำมัน
oil; gas
นิ่งเฉย
silently
เนื่องจาก
because of; due to
บรรดา
all; those
บรรเทา
to ease; to alleviate; to moderate
บริเวณ
area
บาดเจ็บ
injured; wounded
บุก
to invade
ปกป้อง
to protect
ประกาศ
to announce
ประจำ
to be assigned; fixed
ประชาชน
citizens; the public
ประณาม
to condemn; to denounce
ประเด็น
the topic; point of issue
ประท้วง
to protest
ผลกระทบ
impact
ผู้กระทำผิด
criminal; culprit; offender
ผู้ประท้วง
protestor
พร้อมทั้ง
together with
พลเมือง
citizens
ภาคกลาง
central area
มหาวิทยาลัย
university
มาตรการ
measure
เมือง
city; town; country; land
ยังคง
still; remain
ยั่วยุ
to provoke; instigate
ยิ่งขึ้น
even more; increasingly; further
รวมถึง
to include
ระบุ
to specify; to identify
ระมัดระวัง
[to] be careful; be cautious
รัฐบาล
government
รับมือ
[to] cope with; deal with
รายงาน
a report; to report
ราว
around; about
รุนแรง
[is] severe; violent
เร่งมือ
to hurry or speed up [the work]
เรียกร้อง
to demand
เรื่อง
story; matter; issue
โรงงาน
factory
ลงโทษ
to punish
ลำ
[classifier for ships]
ลุกฮือ
to rise up; revolt
เศรษฐกิจ
economy; economic affairs
สนับสนุน
to support
ส่วนใหญ่
most; a majority
สังคม
society
สื่อ
media
เสียชีวิต
to die
หมู่
group; cluster
หมู่เกาะ
chain/group of islands
หลาย
many; several
เหตุการณ์
incident; event
เหล็ก
steel
แห่ง
[numerical classifier for locations]
ให้ความเห็น
to comment
ให้ได้
[shows certainty, or emphasizes something needs to be done]
อย่างโจ่งแจ้ง
openly; flagrantly; blatantly
อย่างเป็นทางการ
officially; formally
อย่างผิดสังเกต
unusually
อาจารย์
teacher; professor