หมากรุกการเมืองที่พรมแดนรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไป โดยยังมองไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ

เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอังกฤษกล่าวหาว่า ทหารรัสเซียที่รวมกำลังประชิดพรมแดนด้านตะวันออกของ Ukraine อยู่ขณะนี้ พยายามจะทำลายเสถียรภาพของ Ukraine ซึ่งเป็นความเห็นที่ทางการ Ukraine เห็นด้วย โดยกล่าวหาว่า รัสเซียได้วางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้า และหน่วยข่าวกรองของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้ดำเนินการ study 1

แต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนาย Sergei Lavrov กล่าวผ่านล่ามว่า รัสเซียมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่า สถานการณ์ใน Ukraine จะไม่มีทางจะสงบลง และเจรจากันในระดับชาติได้ ถ้าทางการ Ukraine ยังคงเมินเฉยต่อผลประโยชน์ของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอยู่ต่อไป รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวต่อไปด้วยว่า รัสเซียมีสิทธิ์ที่จะปกป้องชาวรัสเซียใน Ukraine study 2

นักวิเคราะห์ Irina Tymczynszyn ของ Ukrainian-British Club ให้ความเห็นว่า รัสเซียมีฉันทามติที่ชัดเจน คือการฟื้นฟูสหภาพโซเวียต ก่อนการล่มสลายเมื่อปี ค.ศ. 1991 และว่าประธานาธิบดี Putin มองเห็นว่า ตนจะต้องยึดพื้นที่ของรัสเซียกลับคืนมา study 3

นักวิเคราะห์ผู้นี้อธิบายว่า พื้นที่ของรัสเซีย ในที่นี้รวมถึง Ukraine ด้วย เพราะจนทุกวันนี้รัสเซียไม่ยอมรับว่า Ukraine เป็นรัฐอิสระแยกออกจากรัสเซีย เมื่อวันพุธการประชุมเรื่องรัสเซียของสภาผู้แทนราษฎร Ukraine จบลงด้วยการใช้กำลังกายระหว่างสมาชิกสภาที่สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ใน Ukraine กับพรรครัฐบาล โดยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจกับคำเรียกร้องของชาว Ukraine ในภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย ที่เชื่อว่ารัสเซียต้องการภาคตะวันออกของ Ukraine กลับคืนไป และกำลังดำเนินการก่อกวน นักวิเคราะห์ Irina Tymczynszyn เห็นด้วย study 4

นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่า ในขณะนี้ชาติตะวันตกกำลังส่งข้อความ ที่แสดงความวิตกกังวลอย่างเงียบๆ เกี่ยวกับการกระทำของประธานาธิบดี Putin ซึ่งสำหรับประธานาธิบดี Putin นั้น เป็นการหมายความว่า เขาสามารถทำในสิ่งที่ต้องการต่อไปได้ เพราะไม่รู้สึกว่าการตอบสนองจะทำความเสียหายให้แต่อย่างใด เพราะฉะนั้น หมากรุกการเมืองที่พรมแดนระหว่าง Ukraine กับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่ต่อไป โดยมองไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ แต่นักวิเคราะห์บอกว่า เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าประธานาธิบดี Putin มุ่งมั่นจะเป็นผู้ชนะ และคาดว่า จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ Ukraine ที่กำหนดไว้ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ study 5

กระทรวง
ministry
กล่าวหา
to accuse; allege
ก่อกวน
to agitate; disturb; annoy
การใช้กำลัง
force
การตอบสนอง
response
การประชุม
conference; meeting
การฟื้นฟู
restoration; restoring
การเมือง
politics; political affairs
การล่มสลาย
collapse; fall
การเลือกตั้ง
election
กำหนด
to schedule; set
ข้อความ
message
ข่าวกรอง
intelligence; information
ความเชื่อมั่น
confidence; trust
ความวิตกกังวล
anxiety; distress; worry
ความเสียหาย
damage; harm
ความเห็น
idea; view; opinion
ค.ศ.
A.D. (คริสต์ศักราช)
คาดว่า
expects that
คำเรียกร้อง
request; demand
เจรจา
to negotiate
เจ้าหน้าที่
officer; official
ฉันทามติ
a consensus; an agreement
ดำเนินการ
to execute (a plan); to operate
เตรียมการ
to prepare; organize; arrange
แต่อย่างใด
at all; anyway; anyhow
ทางการ
official; governmental
ทำลาย
to damage; destroy
นักวิเคราะห์
analyst
ปกป้อง
to guard; protect
ประชาชน
citizens; the public
ประชิด
to come or get very close to
ผลประโยชน์
profit; gain; beneficial effect
ผู้ชนะ
winner; victor
พรมแดน
a border
พื้นที่
area
เพราะฉะนั้น
therefore
มุ่งมั่น
concentrating (on); working hard (on)
เมินเฉย
overlook deliberately; ignore
ยังคง
to remain; continue
รวมกำลัง
join forces
ระดับ
grade; level
รัฐมนตรี
Minister or Secretary (in a government cabinet)
ล่วงหน้า
ahead of time; in advance
ล่าม
interpreter; translator
วางแผน
to plan
สงบลง
to settle down
สถานการณ์
situation
สภา
council; assembly
สภาผู้แทนราษฎร
House of Representatives; lower house of parliament
สหพันธรัฐ
a federation composed of individual states
สหภาพ
union
สมาชิก
member
สหรัฐ
the United States
สังกัด
to belong to; to be under; to be a member of
สิทธิ์
right; privilege
เสถียรภาพ
stability; firmness
แสดง
demonstrate; show; or display
หมากรุก
chess
หมายความว่า
to mean that
เหตุการณ์
event; incident
อธิบาย
to explain
อย่างลึกซึ้ง
profoundly; deeply
อังกฤษ
England; English
อิสระ
free; independent