ชาติตะวันตกประณามความรุนแรงใน Ukraine และกำลังพิจารณามาตรการลงโทษ Ukraine ทางเศรษฐกิจ

รัฐบาล Ukraine กล่าวโทษ ผู้นำของฝ่ายค้านสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น เมื่อตำรวจปราบจลาจลบุกทำลายค่ายของผู้ประท้วงที่จัตุรัสกลางกรุง Kiev ผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนาย Serhiy Arbuzov กล่าวปราศรัยต่อประชาชนของ Ukraine ว่ารัฐบาล และประชาคมนานาชาติประณามความรุนแรง และการรุกรานที่เกิดขึ้นอย่างแข็งขัน และว่าความรุนแรงนี้ ไม่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย หรือเจตนารมณ์ของประชาชน หากจะเป็นการปลุกปั่นและเป็นความพยายามของผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง ที่จะบีบบังคับรัฐบาล study 1

ส่วนประธานาธิบดี Viktor Yanukovych ของ Ukraine ออกมากล่าวยืนยันหน้าที่ของตน ในฐานะผู้ค้ำประกันรัฐธรรมนูญของประเทศว่า จะต้องรับประกันว่ามีความสงบสุขในประเทศ ในหมู่ประชาชนร้บความยุติธรรมต่อทุกคน ประธานาธิบดีของ Ukraine ยังได้เรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้าน แยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง มิฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าการสนับสนุนผู้ฝักฝ่ายความรุนแรง ประธานาธิบดีของ Ukraine กล่าวต่อไปว่า ไม่อยากใช้กำลังกับผู้ประท้วง ถ้าจะมีทางเจรจาประนีประนอมทำความตกลงกันได้ study 2

แต่ผู้นำฝ่ายค้านนาย Vitali Klitschko บอกว่าการพบหารือกับประธานาธิบดี Yanukovych เพื่อหาทางออกนั้นประสบความล้มเหลว ผู้นำฝ่ายค้านของ Ukraine บอกว่าเขาเสียใจมากๆ เพราะการพบหารือกับประธานาธิบดีนั้นไม่ได้เป็นการหารือกัน และว่าประธานาธิบดีไม่ต้องการรับฟัง แต่ยื่นคำขาดว่าฝ่ายค้านและผู้ประท้วงจะต้องยุติการประท้วง และออกจากจัตุรัสกลางเมืองไปโดยไม่มีเงื่อนไข study 3

ในอีกด้านหนึ่ง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส เยอรมนี และโปแลนด์ จะเดินทางไปยังกรุง Kiev เพื่อหารือกับฝ่ายต่างๆ ใน Ukraine ในวันพฤหัสบดีนี้ ก่อนที่สหภาพยุโรปหรือ EU จะพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำ Ukraine ทางเศรษฐกิจ สำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น รัฐมนตรี Laurent Fabius ของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่า ขณะผู้เดินทางจาก EU ชุดนี้ จะพบหารือกับกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทใน Kiev และจะพยายามโน้มน้าวให้คนเหล่านี้หันมาเจรจากัน จากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุง Brussels เพื่อการตัดสินใจดำเนินการที่เห็นว่าจำเป็นต่อไป study 4

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวข้อความของตน ก่อนการพบหารือกับรัฐมนตรี John Kerry ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุง Paris เมื่อวันอังคาร ขณะเดียวกันรัฐมนตรี Kerry ให้ความเห็นไว้ว่า ประธานาธิบดี Yanukovych ของ Ukraine มีทางเลือกในเรื่องนี้ และว่าวอชิงตันนั้นก็กำลังพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำ Ukraine ทางเศรษฐกิจ เพื่อจะสร้างบรรยากาศสำหรับการประนีประนอมกันขึ้น รัฐมนตรี John Kerry ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า วอชิงตันอยากจะให้ประธานาธิบดี Yanukovych นำผู้คนมาร่วมมือกัน เจรจากับฝ่ายค้าน หาทางประนีประนอม และยกประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และเชื่อว่า มีโอกาส ที่จะทำเช่นนั้น และหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ study 5

ทางฝ่าย Russia ได้กล่าวเตือนยุโรปหลายครั้งแล้ว ว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของอดีตประเทศสมาชิกของสาธารณรัฐ Soviet แห่งนี้ ส่วนมาตรการลงโทษ Ukraine ทางเศรษฐกิจ ที่ EU กำลังพิจารณานั้น รวมถึงการอายัดทรัพย์สิน และการห้ามเดินทางเข้าประเทศภาคีของ EU ทั้ง 28 ประเทศด้วย study 6

กระทรวง
ministry
กล่าวโทษ
accuse; charge
การตัดสินใจ
decision
การปลุกปั่น
agitation
การพบ
meeting
การสนับสนุน
support; supporting
การแสดงออก
expression
กิจการ
activity; duty; business
เกี่ยวกับ
about; concerning
ข้อความ
message; statement
ความตกลง
agreement
ความยุติธรรม
justice; fairness
ความรุนแรง
violence
ความล้มเหลว
failure
ความสงบสุข
peace; peacefulness
ค่าย
camp; campground
เงื่อนไข
a condition
จลาจล
to riot
จัตุรัส
square
จำเป็น
[is] necessary; essential
เจตนารมณ์
intention; aim; purpose
เจรจา
to negotiate
ดำเนินการ
to execute (a plan); to operate
ตำแหน่ง
position; rank
เตือน
to warn
ทรัพย์สิน
assets; property
ทางเลือก
choice; alternatives; option
ทำลาย
to destroy; damage
นานาชาติ
various countries; international
นายกรัฐมนตรี
Prime Minister
โน้มน้าว
[to] persuade; induce; influence
ในฐานะ
in the position of; as
บทบาท
role; part (in a play or movie)
บรรยากาศ
atmosphere
บีบบังคับ
[to] force; oppress; coerce
บุก
to invade
ประชาคม
community
ประชาชน
citizens, the public
ประชาธิปไตย
democracy
ประณาม
to condemn; to denounce
ประธานาธิบดี
President
ประนีประนอม
to compromise
ประโยชน์
benefit; use; usefulness
ปราบ
to suppress; subdue
ปราศรัย
speech; address; talk
เป็นที่ตั้ง
[to] be mainly; be chiefly
ผู้ค้ำประกัน
guarantor
ผู้นำ
leader
ผู้ประท้วง
protestor; demonstrator
ผู้ฝักฝ่าย
supporter
ผู้รักษาการ
interim; caretaker
ฝ่ายค้าน
opposition party
พิจารณา
to consider; to study; to investigate
ภาคี
a participant; an associate member
มาตรการ
measure; order
มิฉะนั้น
otherwise
ยุ่ง
[to] bother; disturb
ยุติ
[to] end; terminate; cease
ยื่นคำขาด
[to] give someone an ultimatum
ยืนยัน
to insist, confirm
ร่วมมือ
[to] cooperate; work together
รัฐธรรมนูญ
constitution
รัฐบาล
government
รัฐมนตรี
Minister or Secretary (in a government cabinet)
รับประกัน
[to] assure; guarantee
รุกราน
invasion; attack; assault
เรียกร้อง
to demand, to appeal
เรื่อง
issue; affair; matter
ลงโทษ
to punish
วันพฤหัสบดี
Thursday
เศรษฐกิจ
economy; economic affairs
สมาชิก
member
สร้าง
to build; construct
สหภาพยุโรป
European Union
สหรัฐ
the United States
สาธารณรัฐ
republic
หน้าที่
duty; obligation
หลีกเลี่ยง
to avoid; to escape
หันมา
to turn towards
หารือ
to consult; to go to for advice
อดีต
[to be] former; ex-
อย่างแข็งขัน
actively; vigorously
อายัด
to seize; confiscate
โอกาส
chance; opportunity