ทางการมาเลเซียขยายบริเวณค้นหาเครื่องบินโดยสารที่หายไป ขณะเดียวกันยอมรับว่าเป็นการค้นหามากกว่าจะเป็นการกู้ภัย

รัฐมนตรี Hishammuddin Hussein ของกระทรวงการขนส่งของมาเลเซีย กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่กรุง Kuala Lumpur ว่า บริเวณการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา ในขณะนี้ครอบคลุมน่านน้ำมากกว่า 9 หมื่นตารางกิโลเมตร โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องแคบ Malacca ทะเลจีนใต้และหมู่เกาะ Andaman และ Nicobar study 1

เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่ามีเรือ 42 ลำ และเครื่องบิน 39 ลำ กำลังค้นหาเครื่องบินลำนี้ โดยมีประเทศต่างๆ 12 ประเทศให้ความร่วมมือ รวมทั้งอินเดีย ญี่ปุ่น และบรูไน รัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวว่า แม้เวลาจะล่วงเลยไป ก็จะไม่ยอมเลิกล้มความหวัง แต่จากฮ่องกง ผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐ นาวาโท William Marks กล่าวแสดงความวิตกกังวลว่า ในขณะที่เวลาล่วงเลยไป และบริเวณการค้นหาขยายกว้างมากขึ้น ทำให้การค้นหาทำได้ยากมากขึ้นด้วย study 2

ผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐ นาวาโท William Marks กล่าวว่า ตามปกติแล้ว คนเราสามารถอยู่ในน้ำได้นาน 72 ชั่วโมง โดยไม่มีอาหารหรือน้ำ แต่ต้องใจสู้จริงๆ หลังจากนั้นไปแล้ว โอกาสการอยู่รอดลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ห่วงกันเป็นอย่างยิ่ง study 3

ในอีกด้านหนึ่ง รองเสนาธิการของกองทัพบกเวียตนามได้ออกมาแก้ข่าวที่ว่า เวียตนามลดกำลังการค้นหา โดยบอกว่ายังเป็นปฏิบัติการในระดับเดิม และได้ขยายบริเวณการค้นหาออกไปทางตะวันออกและทางใต้ ตามเส้นทางการบินระหว่างมาเลเซียและเวียตนาม เท่าที่รู้เป็นครั้งสุดท้าย ทางด้านญาติพี่น้องของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ ซึ่งสองในสามเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ แสดงความรู้สึกท้อแท้กับการไม่ได้รับคำตอบ และข้อมูลสับสนที่ได้รับจากรัฐบาลมาเลเซีย study 4

นางสาว Li ซึ่งมีญาติบนเครื่องบินลำที่หายไปบอกว่า ไม่ค่อยพอใจกับคำตอบที่ได้ในการพบกับเจ้าหน้าที่มาเลเซีย และว่ามีอะไรหลายอย่างที่ไม่อธิบายให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้คนทั่วโลกวิตกกังวลกับชะตากรรมของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ รวมทั้งความงุนงงสงสัยว่า ในยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการสื่อสารติดต่อ การสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ขณะเดียวกันองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO มีมติออกมาว่า ปี ค.ศ. 2013 เป็นปีที่การบินพาณิชย์มีความปลอดภัยมากที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิต 173 คน เปรียบเทียบกับ 372 คนในปีก่อนหน้านั้น study 5

กระทรวง
ministry
กว้าง
widely; [to be] wide
กองทัพบก
army; ground force
กองทัพเรือ
navy
กองเรือ
fleet of ships
การขนส่ง
transport; shipping
การค้นหา
searching for
การปฏิวัติ
revolution
การอยู่รอด
survival
ขยาย
to expand
ข้อมูล
data; information
ครอบคลุม
[to] cover; include
ความงุนงง
doubt; uncertainty
ความปลอดภัย
safety
ความร่วมมือ
cooperation
ความวิตกกังวล
anxiety; distress; worry
ความหวัง
hope
ค.ศ.
A.D. (คริสต์ศักราช)
เครื่องบินโดยสาร
passenger plane
เจ้าหน้าที่
officer; official
ช่องแคบ
straits; channel
ชะตากรรม
fate; destiny
ชัดเจน
clear; easy to comprehend
ญาติพี่น้อง
relatives
ตะวันออก
east; eastern
ตามปกติ
normally
ตาราง
square; grid
ติดต่อสื่อสาร
communication
ท้อแท้
to be dismayed; dejected or discouraged
นางสาว
Miss; Ms.
น่านน้ำ
territorial waters
นาวาโท
Navy Commander
ในขณะนี้
now; at present
บริเวณ
area; zone
ปฏิบัติการ
to take action; act; operate
ประชุมแถลงข่าว
press conference
เป็นอย่างยิ่ง
greatly; considerably
เปรียบเทียบ
to compare
ผู้โดยสาร
passenger
ผู้บัญชาการ
commanding officer; commander
แผ่นดินใหญ่
mainland
พอใจ
pleased; satisfied
พาณิชย์
commerce
มีมติ
[to] reach a conclusion; resolve
มุ่งเน้น
emphasize; focus on
ไม่ค่อย
not very
ยุคสมัย
age; era; time
รวมทั้ง
to include
รองเสนาธิการ
Deputy Chief Of Staff (in the army)
ระดับ
grade; level
ระหว่าง
during; between
รัฐบาล
government
รัฐมนตรี
minister
เรื่อยๆ
continuously
ลดน้อยลง
decreases; lowers
ล่วง
to exceed; to go beyond
เลิกล้ม
to abandon; to give up (on)
วิตกกังวล
to worry; be concerned
สงสัย
to suspect; to be suspicious
สหรัฐ
the United States
สับสน
[of a person's state of mind] [is] confused; bewildered
สามารถ
can; be able to
สายการบิน
airline
สูญเสีย
to lose; to waste
เส้นทางการบิน
flight path
แสดง
demonstrate; show; or display
ห่วง
to worry; be anxious or concerned about
หายไป
to disappear; be missing
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
the International Civil Aviation Organization
อธิบาย
to explain
อุตสาหกรรม
industry; industrial enterprise
โอกาส
chance; opportunity